GARANTIE/INFO

Elk verhuring loopt via een huurcontract.

Hierin staan de algemene huurvoorwaarden en huurprijs vermeld en tevens een garantie clausule


De garantie voor de sleutels, opkuis en mogelijke beschadigingen bedraagt 125 euro.

Deze garantie stort u mee met het huurgeld en krijgt u teruggestort 14 dagen na het einde van uw huurcontract

          indien de sleutels intact werden terug gedeponeerd op de afgesproken plaats vermeld in uw contract

          indien er geen beschadigingen werden aangebracht in het appartement

          indien de eindschoonmaak keurig werd uitgevoerd


OPKUIS

De opkuis van het appartement valt ten uwer laste dwz volledige opkuis van het appartement zoals gestipuleerd in het contract;

de opkuis dient te geschieden vóór het eindtijdstip van uw huurperiode zodat de nieuwe huurders tijdig de woning kunnen betrekken.

In geval van nalatigheid zal de waarborg VOLLEDIG ingehouden worden.  De vaststelling van nalatigheid zal gebeuren door de eigenaar én de nieuwe huurder; in geval er geen nieuwe huurder hat appartement betrekt zal de vaststelling van nalatigheid genoteerd worden in aanwezigheid van de syndicus of verantwoordelijke van het gebouw.  Er wordt u steeds een verslag met foto's aan u overhandigd die de nalatigheid of beschadigingen aantonen.


BELANGRIJK

controleer bij het betreden van het appartement op ernstige beschadigingen of mankementen (aan apparatuur ed) en op onhygiënische nalatigheden (bv. afwas laten staan,...)

Indien u gebreken vaststelt contacteer dan ogenblikkelijk de eigenaar of diens vertegenwoordiger (contact gegevens zijn aanwezig in het appartement)BELANGRIJKE INFO


1. Kleine huisdieren zijn toegelaten

voor honden is de maximale rughoogte  30 cm; er worden geen puppies toegelaten


2. Wij verhuren NIET aan rokers die binnen roken. 


3. wij verhuren NIET aan groepen (jeugdbewegingen,...); enkel families ziijn welkom.


4. de verantwoordelijke huurder zal minstens 23 jaar oud zijn en gedurende de huurperiode resident zijn.


5. in het contract wordt steeds de samenstelling van de huurdersgroep (samenstelling gezin, groep volwassenen,....) gevraagd. Er worden uiteraard geen persoonlijke gegevens opgevraagd.

De samenstelling dient om misbruiken van het appartement te vermijden.     

     

in geval van valselijke verklaringen en/of inbreuk op bovenstaande voorwaarden wordt uw waarborg niet teruggestort en kan u gevraagd worden -op politiebevel- het appartement ogenblikkelijk te verlaten